Astrologija

Astrološki pogled na konačno odrastanje

Rastanak od roditelja je deo životnog ciklusa koji je, ukoliko sve teče prirodnim redosledom, neminovan. Astrološki gledano, čovek od trenutka kada mu roditelji preminu, pa nadalje, preuzima energiju kojom su oni opisani u natalnom horoskopu. I bez ovog učenja, smatra se da, s godinama, ljudi sve više liče na svoje roditelje. Tako se dešava da neko u poznom dobu postane slika i prilika nekog od roditelja, a da u mladosti nije bio ni nalik. Ta se sličnost ne odnosi samo na fizičku već i na mentalnu ali i zdravstvenu.

Naime, Sunce i Mesec predstavljaju oca i majku, ali u ličnom, natalnom horoskopu roditelji su opisani i četvrtim i desetim poljem. Bez obzira na to što vladari tih polja mogu biti neke druge planete, uvek se za analizu prvenstveno tumače Sunce i Mesec, jer oni generišu glavni muško-ženski princip od koga smo satkani. Zovemo ih i svetla horoskopa.

Dok su roditelji živi, svi aspekti Sunca i Meseca odnose se, prvenstveno, na njih, a indirektno na nas samo kao posledica. Na primer, ukoliko Mesec u nečijem horoskopu ima izazovne aspekte, to predstavlja našu majku koja je u problemima. Međutim, taj isti aspekt opisuje i naš odgovor na takve okolnosti koji se manifestuje, najčešće, kroz neki vid poremećaja emocija. Kada majka premine, aspekt i dalje postoji u našem natalnom horoskopu, ali sada preuzimamo i njeno fizičko stanje pa i lik. To znači da ono što je naša majka nekada bila, sada postajemo mi.

Iz toga proizilazi da je, astrološki gledano, potpuno logično da nakon smrti roditelja nasleđujemo njihove sklonosti ka određenim bolestima, osobine, ponašanja, a može se reći, na kraju, i sličnu sudbinu. Na isti način doživljavamo i energiju Sunca koje predstavlja oca.

Ipak, da sličnosti nisu tako lako uočljive i da na nas utiče još nešto, govore četvrto i deseto polje horoskopa koja predstavljaju okvire u kojima naši roditelji deluju. Ako uzmemo u obzir da u tim poljima možemo imati neke planete, kao i da vladari tih polja mogu biti smešteni u nekim drugim poljima, a onda i trpeti razne aspekte, dobićemo kompleksnu sliku koja mora da se tumači jedinstveno i neponovljivo. Zbog toga ne treba uzimati zdravo za gotovo sve što negde pročitamo, naročito ako je definicija loša. Dakle, loše položen Mesec u nečijem horoskopu, iako u knjiškim tumačenjima može da znači stradanje majke, ne treba tumačiti kao nešto strogo zacrtano, već treba potražiti takvu potvrdu i u ostalim pokazateljima u horoskopu.

I, na kraju, ako nismo u prilici da tumačimo svoj horoskop, dovoljno je realno sagledati roditelje i iz njih izvući šta od svega toga nama sleduje. Često zaprepasti činjenica da upravo one osobine naših roditelja koje nismo voleli u zrelom dobu, kada njih više nema, postaju naše.

(novosti.rs)