Karijera

Da li žene treba da se ponašaju kao muškarci da bi imale uspeha na poslu?

Žene čine više od polovine radne snage, ipak veoma je mali broj onih koje imaju titulu izvršnih direktora. Žene treba sebi da učine uslugu i da se jasno izjašnjavajukao sopstveni advokati. Treba odlučno da govore, da imaju samopouzdanja i da se mentalno fokusiraju ka budućnosti. Sa ovim načinom razmišljanja i ponašanjeće se promeniti. Kada žena ima samopouzdanje i snagu, njena moć za stolom za sastanke raste.

Evo do kojih zaljučaka su takođe došli istraživači:

Žene imaju manje samopouzdanja i manje je verovatno da će same sebe oceniti kao visoko efikasne lidere u poređenju sa muškarcima

Muškarci sa druge strane visokom ocenom ocenjuju svoje liderske sposobnosti da se pozabave izazovima upravljanja i poslovanja. Samo 30 posto žena stavlja sebe utop 10 procenata lidera, dok je muškaraca 37 posto. Čak 63 posto muškaraca će reći da su efikasni lideri, dok će isto tvrditi samo 49 posto žena. Manje je verovatno da će žene obavljati međunarodne zadatke ili odlaziti na geografki udaljena mesta, a to su značajne mogućnosti za poslovni razvoj. Lideri koji su imali globalna iskustva ili ona koja su više vidljiva, imali su više šansi za napredak.

Pravi poslovni organizatori su podjednako i muškarci i žene

U ovu oblast spada izgradnja visokih kulturoloških performansa, angažovanje zaposlenih, negovanje kulture koja je orijentisana ka kupcima, stvaranje poverenje i osećaj odgovornosti za mušterije, unapređenje organizacionih talenata, pravljenje strateškog partnerstva i veza, procesa inovacija i efikasnosti. Previše se fokusiramo da nađemo poslovne razlike među polovima. One nisu toliko uočljive.

Značajne razlike postoje kada je reč o radoznalosti, osetljivosti i impulsivnosti

Studije pokazuju da su muškarci 16 posto radoznaliji od žena, verovatno zato što su više orijentisani ka tehnologiji, nauci, inženjerstvu i matematici, a sve su to oblasti koje vas vode u pretragu, spoznaju i istraživanje. Žene su interpersonalnoosetljivije od muškaraca za čak 13 posto. Ovo može prednost u kulturama gde je bitno posnašanje lidera, interakcija i osećajnost prema drugima. Muškarci su takođe impulsivniji od žena za čak 11 posto. Tako da oni imaju stav ’uradi to’ dok žene govore ’nemoj to raditi ukoliko ne možeš’.

Organizacije sa većim procentom žena u top menadžmentu finansijski bolje stoje

Organizacije koje su u top 20 najbolje finansijski organizovanih kompanija imaju37 posto žena u top menadžmentu, objavio je Success. Opšte je mišljenje da raznolikost i diskriminacija polova ne sme da postoji u poslovnom okruženju. Kada je u pitanju posao dobro je da postoji više različitih mišljenja stoga se zapošljavaju oba pola. Ali organizacije koje imaju do 30 posto žena u rukovodstvu imaju 12 puta više šansi da budu u top 20 firmi sa najboljim finansijskim performansama. Najlosije kompanije po ovom pitanju imaju samo 19 posto žena u svojim redovima na visokoj hijerarhijskoj lestvici.

Najmanji broj žena lidera imamo u potrošačkoj industriji, transportnim uslugama, kompjuterskim softverima, tehnologiji, kućnoj hemiji, proizvodnji energije, komunalnim delatnostima, industrijskoj proizvodnji i automobilskoj industriji (15 do 30 posto lidera su žene)

Žene dominiraju u zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i maloprodajnim industrijama. Industrije sa umerenom zastupljenošću žena su telekomunikacije, bankarske usluge i prehrambena industrija. Industrije sa nedostatkom žena u rukovodstvu trpe jer to ujedno znači da za druge žene nema dovoljno uzora i mentora koji će ih ohrabriti i biti smernica i podsticaj, naročito mlađim generacijama, ka liderskim mestima.

(beezlife, foto: thinkstock)