Zdravlje

Elekrična stimulacija nerava umiruje bol

TRANSKUTANA električna nervna stimulacija (TENS) je terapija koja se sve češće koristi za ublažavanje bolnih stanja, ali i kao zamena za mnoge lekove.

Elektrode koje se postavljaju na mesto bola, duž nerava ili na akupunkturne tačke, kod pacijenata izazivaju nadražaje koji mogu da umanje bol kod mnogih bolesti, od akutnih pa sve do porođajnih.

Prema rečima lekara, aparati za mrežnu struju izazivaju prijatan nadražaj koji smanjuje bolove kod lumbalnog i cervikalnog sindroma, degenerativnih i zapaljenskih oboljenja i povrede perifernih nerava.

– Ova vrsta terapije pomaže kod fantomskog bola, povrede kičmene moždine, porođajnih bolova i dismenoreja – kaže doktorka Anđela Milovanović, načelnik odeljenja rane rehabilitacije u neurohirurgiji u Kliničkom centru Srbije. – Dobre rezultate je pokazala tokom lečenja hroničnih bolnih stanja, postherpetične neuralgije, neuralgije trigeminusa i dijabetične polineuropatije.

Intenzitet impulsa podešava se tako da izaziva senzorne i motorne nadražaje, dok je fizijatar taj koji određuje trajanje, frekvenciju i mesto postavljanja elektroda. Broj terapija koje su potrebne je individualan i zavisi od stanja pacijenta. Jednu seriju čini deset terapija, dok se nekim pacijentima propisuje i do 30 terapija bez prekida.

– U zavisnosti od oboljenja pacijenta je ponekad potrebno lečiti kako medikamentima, tako i fizikalnim terapijama – kaže doktorka Milovanović. – Često, bolesnik iz nekog zdravstvenog razloga ne sme da uzima određene medikamente koji bi potencijalno smanjili bol, pa mu ova vrsta terapije samim tim više znači.

Iako električna stimulacija ne deluje na sam uzrok bolesti, već isključivo na smanjenje bolova, ponekad je to zapravo najbitnije za pacijenta.

– Ova terapija ne može da utiče na uzroke koji su izazvali bol, ali može da deluje na mesto odakle bol potiče. To je važno, jer je kod pojedinih oboljenja smanjenje bola zapravo jedini način lečenja. Takođe, neželjeni efekti elektičnih stimulacija su najčešće znatno blaži od onih koji mogu nastati uzimanjem raznih medikamenata.

Od neželjenih efekata ove terapije, poznato je pojavljivanje kontaktnog dermatitisa na mestu primene, koji se dovodi u vezu sa gelom koji se koristi prilikom stavljanja elektroda. Ipak, upotreba hipoalergenih elektroda značajno je smanjila ovaj neželjeni efekat. Takođe, u nekim slučajevima terapija može da provocira epi napade kod bolesnika koji već imaju epilepsiju.

– S obzirom na mehanizam delovanja, postoji mogućnost da pacijenti budu zavisni od električne stimulacije, ali o tome nema mnogo podataka u literapuri. Takođe, kontraindikovana je primena tokom prva tri meseca trudnoće, dok relativna kontraindikacija postoji kod osoba sa pejsmekerom.

ODLUČUJE FIZIJATAR

Transkutanuelektričnu nervnustimulaciju (TENS) propisuju specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije. Zavisno od stanja pacijenta, pacijent se leči na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou fizikalne medicine. Lečenje se primenjuje na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Srbije i u Dnevnoj bolnici neurohirurgije, gde se svakodnevno sprovodi fizikalna terapija.

(Novosti)