ŽIVOT

Kako da budete ubedljiviji?

Često vam se dešava da uprkos jakim argumentima ne uspevate da sagovornika ubedite da ste u pravu? Možda svoje stavove ne iznosite na „prijemčiv“ način?

Da biste pridobili druge i bili uverljivi, neophodno je da budete spontani, ironični, duhoviti, otvoreni i pre svega blagi, tvrde stručnjaci za komunikaciju.

Ako se ponašate suviše autoritativno ili se trudite da po svaku cenu nametnete svoje mišljenje, vaš sagovornik će zauzeti defanzivni stav, pa će samim tim i komunikacija biti otežana. Zato, kada iznosite argumente, činite to nenametljivo, savetuju stručnjaci. Potrudite se da svom oponentu otvorite mogućnost za nov način sagledavanja problema i dopustite mu da sam izvuče zaključke i donese odluku.

Svoj cilj ćete lakše postići ako prilikom razgovora ubacite nekoliko efektnih šala koje će razvedriti ili nasmejati vašeg „protivnika“. Osim toga, budite otvoreni da i sami preispitate svoje stavove jer ćete tako pojačati osećaj poverenja. Kad se razgovor „rasplamsa“, iskoristite originalne argumente koji će izazvati iznenađenje kod sagovornika.

Navedite činjenice koje podstiču dijalog a sa kojima će se suprotna strana sigurno složiti. I ne zaboravite: navedite najpre pozitivne aspekte vaših argumenata, a negativne dodajte na kraju.

(Novosti)