Tokom vegetacije ih treba obilno zalivati, ali zemlja nikako ne sme da bude previše vlažna. Limun i narandža su zimzeleno drveće ili žbunovi, a da bi se dobio željeni oblik treba ih orezivati. Orezuju se u proleće odstranjivanjem, a ne skraćivanjem grana. Oštrom rezidbom dobija se više vegetativnih grana, a manje plodova.