ŽIVOT

MALI TEST INTELIGENCIJE: Da li ste vispreni?

Pred vama je mali test inteligencije. Pitanja su samo na prvi pogled veoma laka, a vi imate zadatak da na svako odgovorite za 10 sekundi.

1. Pojedini meseci u godini imaju 30 dana, neki 31. Koliko meseci ima svega 28 dana?

2. Ako ti lekar prepiše da popiješ tri tablete, po jednu svakih pola sata. Za koliko vremena ćeš popiti lekove?

3. Imaš  samo jednu šibicu, a ulaziš u mračnu i hladnu prostoriju u kojoj se nalazi sveća i kamin. Šta ćeš prvo da upališ?

4. Ako danas u podne pada jaka ki{a, da li je mogu}e da za 36 sati grane sunce?

5. Čitaj pažljivo: jabuka ima tri grane, svaka grana ima tri grančice. Svaka grančica ima tri ploda, svaki plod ima tri koštice. Koliko krušaka ima na stablu?

 

Odgovori:

1. Svaki mesec ima 28 dana
2. Jedan čas
3. Šibicu
4. Ne, jer je tada ponoć
5. Ni jedna. Na jabuci ne rastu kruške

 

(SREĆNA ŽENA)