Zdravlje

Oprezno sa lekovima, mogu da izbrišu pamćenje

Gubitak pamćenja obično se tumači kao znak starenja, ili kao znak da je došlo do pojave demencije ili Alchajmerove bolesti. Ono što mnogi ne znaju je da uzročnik lošeg pamćenja mogu da budu i neželjeni efekti lekova koje koristimo za lečenje pojedinih bolesti, kao što su depresija, anksioznost, srčani problemi.

Pojedini lekovi mogu loše da utiču na mozak i često oštećuju nervne ćelije, što za posledicu kod nekih osoba može da ima dugotrajan gubitka pamćenja.

Zato je neophodno obratiti pažnju i dobro proučiti nuspojave tableta koje svakodnevno koristite kao propisanu terapiju.

Ovo su grupe lekova o kojima posebno treba voditi računa.

Lekovi protiv anksioznosti

Medikamenti kao što su dijazepam (valium), hlordijazepoksid (Librium) alprazolam (Xanax), flurazepam (Dalmane), lorazepam (Ativan), koje lekari daju anksioznim osobama kako bi ublažili simpotome ovog poremećaja mogu da dovedu do privremenog gubitka pamćenja.

Oni deluju na određene oblasti mozga i mogu da uzrokuju ometanja prenosa podataka iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje, što može da dovede do toga da se osoba mnogih stvari ne seća. Kako bi se izbegli ovi nepoželjni efekti farmeceuti savetuju da se tokom uzimanja ovih lekova pacijent dobro informiše, i ukoliko primeti neke od simptoma odmah da se obrati lekaru. Ukoliko je u pitanju blaži oblik anksioznosti koja se manifestuje nesanicom bolje je okrenuti se alternativnim metodama, kao što su biljni čajevi.

Statini

Atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Mevacor), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) i simvastatin (Zocor) spadaju u grupu lekova koja se koristi za snižavanje nivoa holesterola u krvi. Međutim, ove pilule mogu da smanje i njegov nivo u mozgu što može da dovede do oštećenja nervnih ćelija. Zato stručnjaci savetuju da ukoliko povišeni nivo holesterola u krvi nije zabrinjavajući, umesto lekova, korigujte ishranu i uzmite vitamine. Vitamin B12, B6 i folna kiselina su mnogo bolji izbor od ovih lekova.

Antidepresivi

Za lečenje od depresije i psiholoških poremećaja kao što su poremećaji u ishrani, hronični bol, opsesivno – kompulsivni poremećaj, lekari obično propisuju lekove kao što su: amitriptilin (Elavil), klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), doksepin (Sinequan), imipramin (Tofranil). Iako se često koriste u lečenju, ispitivanja su pokazala da više od trećine odraslih koji su koristili ovu terapiju ima povremeni gubitak pamćenja i problema sa koncentracijom.

Beta-blokatori

Beta-blokatori pomažu da se rad srca uspori i povišeni pritisak snizi i vrati u normalu, ali nažalost neki od njihovih sastojaka kao što su norepinefrin i epinefrin, mogu da dovedu do gubitka pamćenja. Neki od lekova iz ove grupe koji mogu da naprave probleme su: atenolol (Tenormin), karvedilol (Coreg), metoprolol (Lopressor, Toprol), propranolol (Inderal), sotalol (Betapace), timolol (Timoptic). Zato mnogi stručnjaci savetuju uzimanje benzotijazepin blokatora kalcijumovih kanala koji su često sigurniji i efikasniji od beta-blokatora.

Hipnotici

Eszopiklone (Lunesta), zaleplon (Sonata) i zolpidem (Ambien), mogu da pomognu da zaspite, ali njihovo delovanje može ograničiti interakciju između kratkoročnog i dugoročnog pamćenje. Zato su alternativni lekovi mnogo bolje rešenje. Uzimanje melatonina u dozama od tri do 10 miligrama pre spavanja može da donese zdrav san. Međutim, pre bilo kakve terapije protiv nesanice najbolje je prvo se posavetovati sa lekarom.

(Novosti)