Psihologija

Poučna priča koja menja pogled na sve: ŽIVIŠ SAMO JEDAN DAN.

Belgijski književnik i sveštenik Fil Bosmans je uspeo da svojim rečima mnogima promeni perspektivu gledanja na život.

U jednome malom selu, u dalekom kutku zemlje, živeo neki stari, mudri čovek. Bilo mu devedeset godina, a izgledao je zadovoljan i srećan. Onda mu neko reče: “Proživeo si lepe godine, dugi vek.”

Starac povuče dim iz svoje lule i odgovori: “Živiš samo jedan dan.”

To ga je naučio život.

Živiš samo jedan dan: danas!

Da bi istinski živeo, moraš živeti danas.

Život je kratak i prolazi brzo.

Ako danas ne živiš, izgubio si dan.

Ne zamračuj dušu strahom i brigama sutrašnjice.

Ne opterećuj srce jučerašnjom bedom i bolom. Živi, danas!

Misli spokojno na ono dobro od jučesanjaj lepe stvari koje bi moglo doneti sutra. Ali nemoj se gubiti u onome “juče” ili “sutra”.

Živi danas! Sada!

(dnevne.rs)