archivealhemija

Ljubav & Seks

Ljubav je i hemija i alhemija

Možda je potrebno vratiti se na sam početak. Čuti prvobitnu reč - ljubav, doživeti je ponovo, istinski. Shvatiti je kao glavnog pokretača sveta. Da nam ljubav bude put i da se više nikada ne izgubimo!...