Zdravlje

FOTOTERAPIJA: Zraci ublažavaju psorijazu

U BORBI sa neizlečivom psorijazom pomaže lečenje svetlošću, odnosno fototerapija.

Ovaj način tretiranja kožnih oboljenja pokazao se kao veoma uspešan jer bar na neko vreme ublažava nepoželjne simptome.

Fototerapija ili terapija svetlom podrazumeva primenu nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja, odnosno UVB i UVA zraka kojima se izlaže koža osobe obolele od psorijaze. Prilikom tretmana koriste se specijalne lampe, a doza zračenja i njegova učestalost zavise od tipa kože pacijenta.

Da ovakava vid terapije daje dobre rezultate u lečenju ovog oboljenja, potvrđuje i primarijus dr Aleksandar Adamović, direktor Zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu, jednoj od zdravstvenih ustanova u kojoj se ovo zračenje primenjuje.

– Terapija UVB zracima koristi se veoma često i to kao usko pojasno B zračenje sa talasnom dužinom od 311 nanometara, pri kojoj se tokom lečenja ne pojavljuju neželjeni efekti – objašnjava dr Adamović. – Svaki pacijent različito reaguje na terapiju. Kojom brzinom će se oporavak odvijati zavisi od doze zračenja i težine kliničke slike.

Pre prvog tretmana fototerapijom, neophodno je obaviti dermatološki pregled, kako bi lekar odredio jačinu zračenja. Prilikom ovog pregleda, pacijent bi dermatovenerologu trebalo da kaže ukoliko uzima neke lekove, jer neki od njih mogu da izazovu neželjene reakcije zbog uticaja zraka.

Tretmani se rade dva do pet puta nedeljno u zavisnosti od stepena oboljenja. Doza zračenja se vremenom postepeno povećava. Prilikom izlaganja zracima pacijenti moraju da drže oči zatvorene ili da nose zaštitne naočare, kako ne bi došlo do oštećenja vida. Koža mora da bude čista, tako da se pre terapije ne smeju na nju stavljati kreme, masti i losioni.

– Kada se postigne zadovoljavajući terapijski efekat, kod pacijenta se ovo stanje može održavati mesecima, i to primenom manjih doza zračenja u dužim vremenskim intervalima – kaže dr Adamović. – Kod nekih osoba tokom terapije može da dođe i do nekih neželjenih efekata. Duže korišćenje fototerapije od onog koje je potrebno može da izazove pojavu crvenila, opekotina pa i malignitete.

(Novosti)