ŽIVOT

Živimo u otuđenom društvu

Za otuđene osobe je karakteristično da često beže u posao.

Zvuči paradoksalno, ali u vreme kada se mladi i stari masovno povezuju preko društvenih mreža, otuđenost je reč koja najbolje odslikava moderno društvo. Za otuđene osobe je karakteristično da često beže u posao jer je on jedino siguran, ne zahteva bliskost, a može doneti dobru zaradu. Novac je zamena za ljubav, iako daje lažni osećaj sigurnosti. A kada igrom slučaja ostane bez para, ovakva osoba sama sebi postaje bezvredna, jer druge unutrašnje vrednosti ne spoznaje, pa ne može ni da ih neguje, ističu psiholozi.

Otuđen čovek ima komunikaciju sa ogromnim brojem ljudi, ali je zato broj osoba sa kojima je istinski blizak nezavidan. Često ima problema sa psihosomatskim bolestima i sklon je depresiji, ali i zloupotrebi alkohola.

Uzroci otuđenosti su najčešće borba za opstanak sa strogom selekcijom koja podrazumeva žestoku konkurenciju kao i identifikacija sa onima koji su uspešni po današnjim kriterijumima „uspeha“. Nezaobilazan je i nedostatak slobodnog vremena, kriza braka i porodice, nepoverenje u ljude do ksenofobije, kao i osećanje potpune nesigurnosti, od lične do socijalne i egzistencijalne.

(novosti.rs)